NÁKUPNÍ KOŠÍK       0 ks zboží za 0 Kč

 UPOZORNĚNÍ

Do odvolání lze objednávat pouze k osobnímu odběru-rozvozy nefungují

7.4.2020 | více

Upozornění - osobní odběr Lékárna Na Náměstí

Od 1.7.2016 není možné platit kartou při osobním odběru v Lékárně Na Náměstí, Masarykovo nám. 4, Boskovice. Možná je platba pouze v hotovosti ! Upozorňujeme odběratele, na skutečnost, že zboží do Lékárny Na Náměstí se musí poslat z Lékarny v nemocnici, proto je doba dodání delší o dva až tři dny. Děkujeme

5.12.2019 | více

Bioderma – vaše oblíbená značka v našem e-shopu

Bioderma je světově proslulá francouzská kosmetika pro citlivou, dehydratovanou, suchou a mastnou pokožku, pro citlivou dětskou až atopickou kůži, tudíž i pro novorozence. Oblíbenost této dermatologicky testované kosmetiky nás inspirovala k rozšíření sortimentu.

26.8.2013 | více

Další novinky >>   

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

9.1 Prodávající (správce osobních údajů) zajišťuje plnou ochranu dat kupujícího (subjektu údajů). Osobní údaje kupujícího jsou důvěrné a jsou zpracovávány pouze pro účely vyřízení objednávky, plnění legislativních požadavků, případné informování o stažení šarží výrobků na základě pokynů státních orgánů. Prodávající zpracovává osobní údaje korektně a zákonným a transparentním způsobem. Prodávající respektuje zásadu minimalizace zpracovávaných osobních údajů.

9.2 Pro výše uvedené účely zpracovává prodávající tyto osobní údaje kupujícího, které kupující prodávajícímu sdělí: jméno a příjmení, akademický titul, adresu bydliště, doručovací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3 Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu nezbytném pro účely realizace práv
a povinností z kupní smlouvy (např. distribuce zboží, platební transakce, vyúčtování apod.). Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů
a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

9.4 Prodávající může pověřit třetí osoby, jakožto zpracovatele osobních údajů kupujícího konkrétními úkony nezbytnými pro naplnění účelu zpracování osobních údajů, přičemž se jedná o osoby zajišťující distribuci a dopravu zboží nebo platební transakce, a dále osoby smluvně zastupující prodávajícího nebo jinak chránící jeho zájmy v souvislosti s prodejem zboží.

9.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyřízení objednávky a dále po dobu určenou dalšími platnými zákony (zejm. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a dále za účelem případného informování kupujícího o stažení šarží výrobků po dobu 2 let nebo po dobu záruky, je-li delší. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7 Prodávající přijal adekvátní technická a organizační opatření k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

9.8 Kupující má právo na přístup ke svým údajům a jejich opravu. Kupující má právo na vymazání osobních údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou. Kupující může uplatnit svá práva doručením žádosti na adresu [email protected]